Alternatieve geschillenbeslechting- Webfarus

ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Overeenkomstig de wet no. 144/2015, van 8 september, wordt medegedeeld dat bij een geschil met betrekking tot de levering van goederen, de consument (natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet zijn opgenomen in de werkingssfeer van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of beroepsactiviteit) een alternatieve geschillenbeslechtingsinstantie kan gebruiken.

De bevoegde autoriteit hiervoor is:

CIMAAL – Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve

Adres: Ninho de Empresas, Edifício ANJE, Estrada da Penha, andar 3, sala 26 - 8000-131 Faro

Telefoon: 289 823 135

Website: http://www.consumidoronline.pt

E-mail: apoio@consumidoronline.pt
Meer informatie over Portal do Consumidor (www.consumidor.pt)

Clique aqui e fale connosco via WhatsApp whatsapp