ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACYBELEID

Het regulament Geral de Proteção de dados (RGPD), regulament no. 2016/679 van het Europees parlament en de raad, van 27 april 2016, werd toepasselijk sinds 25 mei 2018.

1* Webfarus is verantwoordelijk voor het verzamelen en behandelen van persoonlijke gegevens.

2* Webfarus verzamelt persoonsgegevens telefonisch of persoonlijk via de gevestigde en zakelijke relaties. De verzamelde gegevens worden behandeld in overeenstemming met de wetgeving inzake de behandeling van persoonsgegevens en hebben geen andere doeleinden dan die welke aan de betrokkene zijn toegezonden.

3º Webfarus collects only the necessary information for the supply of equipment and / or services, being limited to the name, address, contacts, taxpayer card number, citizen's card number, IBAN and e-mail address. Only the necessary data for effective service provision are collected. Personal data is used to identify the customer, provide equipment and perform the service, billing and collection, response to suggestions or complaints and compliance with legal obligations.

4* Wij bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende de periode die nodig is in het kader van het doel waarvoor zij zijn verzameld.

5* Webfarus gebruikt en verwerkt uw persoonlijke gegevens, echter, indien deze gedeeld moeten worden met derden zal dit alleen gebeuren met uw toestemming en autorisatie of vanwege wettelijke inmenging.

6* Volgens de RGPD heeft de houder, recht op toegang, actualisering, rectificatie, beperking van de verwerking of schrapping van zijn persoonsgegevens, door middel van een verzoek aan Webfarus, via een e-mail aan info@webfarus.com of per brief, verstuurd naar Rua do Alportel 212, 8005-542 FARO.

7* Webfarus maakt gebruik van verschillende veiligheidsmaatregelen, van technische en organisatorische aard, om uw persoonsgegevens te beschermen om verspreiding, verlies, misbruik, wijziging, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen, evenals tegen enige andere vorm van illegale behandeling.

8* Webfarus behoudt zich het recht voor om op elk moment door te gaan met aanpassingen of wijzigingen in dit beleid, en dergelijke wijzigingen worden naar behoren bekendgemaakt op haar website.

COOKIESBELEID

Webfarus heeft een verantwoording met betrekking tot de privacy van persoonsgegevens en de beveiliging van informatie. Zodoende wil Webfarus graag aan alle klanten, medewerkers en partners de regels en beginselen van persoonsgegevens en de rechten van de betrokkenen kenbaar maken.

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine software labels die zijn opgeslagen in de toegang apparatuur via de browser. Het behoud alleen informatie met betrekking tot de voorkeuren, niet met inbegrip van, als zodanig, persoonlijke gegevens.

WHAT CAN THE COOKIES SERVE?

Cookies help determine the usefulness, the interest and the number of uses of the websites, allowing for faster and more efficient navigation, eliminating the need to repeatedly enter the same information.

WAT VOOR EEN SOORT COOKIES ZIJN ER?

Er zijn 2 soorten cookies die gebruikt kunnen worden.

  1. Permanente cookies - zijn cookies die zijn opgeslagen ( PC, mobiel, Tablet) en worden gebruikt waneer u een nieuw bezoek aan de website van Webfarus brengt. Ze worden meestal gebruikt om de navigatie te sturen naar de belangen van de gebruiker en zodoende een meer persoonlijke service bieden.
  2. Session cookies - zijn tijdelijke cookies die in de browser cookie-bestand blijven totdat u de website verlaat. De informatie, verkregen door deze cookies, dient om de verkeerspatronen te analyseren op het web waardoor problemen worden geïdentificeerd en levert een betere navigatie ervaring.

VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKEN WE COOKIES?

  • Strikt noodzakelijke cookies - voor het toestaan van de navigatie op de website en het gebruik van de toepassingen, evenals de toegang beveiligde gebieden van de website. Zonder deze cookies kunnen de vereiste services niet worden weergegeven.
  • Analytische cookies - worden anoniem gebruikt voor het maken en analyseren van statistieken om de werking van de website te verbeteren.
  • Functionaliteit cookies - bewaren de voorkeuren voor het gebruik van de site, zodat u niet iedere keer dat u de site bezoekt, opnieuw moet configureren.
  • Third-party cookies - meet het succes van applicaties en de effectiviteit van derden reclame. Ze kunnen ook worden gebruikt om een widget met gebruikersgegevens aan te passen.
  • Reclame cookies - directe reclame naar gelang van de belangen van elke gebruiker, om reclamecampagnes te leiden, rekening houdend met de smaak van de gebruikers, en bovendien het aantal keren dat ze de advertentie zien te beperken. Helpen om de effectiviteit van reclame en het succes van de website organisatie te meten.

HOE DE COOKIES TE BEHEREN?

Alle browsers kunnen de gebruiker de cookies laten accepteren, weigeren of verwijderen. Ook kunnen ze de gebruiker informeren waneer een cookie wordt ontvangen, met name door het selecteren van de juiste instellingen in hun browser. De gebruiker kan cookies configureren in het menu ''instellingen'' of voorkeuren van uw browser.

Houd er echter rekening mee dat door het uitschakelen van cookies, sommige web services correct werken maar dat het ook gedeeltelijk of volledig van invloed kan zijn op de navigatie van de website.

Fale connosco whatsapp